گنبد چیست و چگونه باید ساخته شود؟
گنبدسازی و گلدسته سازی امام رضا (ع) ، ارزانیان 09111146219

گنبد چیست و چگونه باید ساخته شود؟

ساخت گنبد در مساجد و اماکن مذهبی جزیی جدایی ناپذیر از معماری است . گنبد به عنوان نمادی از آسمان و عروج در اماکن مذهبی می تواند حسی روحانی و مقدس را در فضا ایجاد نماید.

گنبد سازی
گنبد سازی و ساخت گنبد مساجد

 

متراژ گنبد از حاصل ضرب محیط گردن در ارتفاع کل ( ارتفاع گردن باضافه طول هلال)بدست می آید .در مورد دقت وظرافت کار هم باید توجه داشته باشیم که دقت و ظرافت کار نیاز به صرف زمان وهزینه بیشتری دارد بطورمثال در گنبد هرچه تعدادتقسیم بندیهای آن بیشتر باشد نیاز به آهن و ورق بیشتری دارد وزمان اجرای کار هم بالاتر خواهد بود و کار زبباتر خواهد شد.

پاسخ دهید

بستن منو