مناره چیست؟

ساختمان مناره:

به طور کلی ساختمان مناره از چهار بخش اصلی تشکیل یافته است

مناره سازی امام رضا (ع)
مناره سازی امام رضا (ع)

 پایه  _ساقه (بدنه) _ سرپوش _ راس_پایه را در جایی احداث می کنند که سطح زمین کاملا سفت و محکم باشد، احداث پایه مناره بر روی زمین سفت لازمه ساخت مناره است زیرا پایه باید توانایی نگهداری سایر اجزا مناره را داشته باشد.ساقه یا بدنه مناره روی چنین پایه ای که معمولا دارای مقطع ۴ یا ۸ وجهی است و به شکل مخروط ناقص یا استوانه می باشد، ساخته می شود. سپس سرپوش (جایگاه موذن) را به شکل بدنه مناره می سازند.سرپوش مهمترین قسمت مناره است و جایگاهی است که دعوت به نماز در آن صورت می گیرد، در اطاف آن دیواره یا نرده کوتاهی می کشند و در راس مناره نیز سایبانی جهت حفاظت موذن از در برابر باد و باران ساخته می شود.همچنین مناره ها دارای پلکان هایی حلزونی شکل هستند که رابط میان حیاط و یا بام مسجد به مناره ها هستند.

پاسخ دهید

بستن منو