مزایای گنبد و گلدسته های فلزی چیست؟
گنبدسازی و گلدسته سازی امام رضا (ع) ، ارزانیان 09111146219

مزایای گنبد و گلدسته های فلزی چیست؟

چون بطور قابل ملاحظه ای سبُک می باشند،

در کاهش نیروهای وارده ناشی از زلزله بسیار مؤثر هستند.

  1. به علت سبُکی وزن، برای نشیمن گاه گنبد به تیرها و ستون های ظریف تری نیاز می باشد که این امر علاوه بر مد نظر قرار دادن ظرافت معماری، به صرفه اقتصادی سازه کمک می نماید.
  2. با یک مقایسه بسیار ساده می توان به راحتی به صرفه اقتصادی و ارزان قیمت بودن آن پی برد.
  3. گنبد های فلزی دارای سرعت اجرای بالایی هستند.
  4. گنبد های اسکلت فلزی دارای امکان تنوع در جدار خارجی (ورق های فلزی اعم از استیل و.. یا کاشی کاری با طرح های اسلیمی) و جدار داخلی (اعم کاشی کاری با طرح های اسلیمی، گچ بری، آینه کاری ویا مقرنس کاری) می باشند.
گنبدسازی امام رضا بابل
مزایای گنبد و گلدسته فلزی

پاسخ دهید

بستن منو